نوشته‌ها

فیزیونراپی در دانشگاه های ترکیه

رشته فیزیوتراپی ترکیه

/
به جرات می توان گفت رشته فیزیوتراپی در کنار رشته هایی مانند رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی در دانشگاه های ترکیه بسیار پرطرفدارمی باشد.