دانشگاه استانبول (İstanbul University)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰

زمان آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر

زبان آزمون : انگلیسی، ترکی، عربی، روسی، فرانسوی

مراکز آزمون : آدانا، آنکارا، ادیرنه، ارزوزوم، قاضی آنتب، هاتای، استانبول، ازمیر، کاهرامان ماراش، ماردین، شانلی اورفا، طرابزون، وان

زمان اعلام نتایج : ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ یوس دانشگاه استانبول

مارمارا (Marmara University) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : ۷ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، ازمیر،انتالیا، ترابزون، قاضی آنتپ، باکو، بورسا، وان

یوس مارمارا

اولو داغ (Bursa uludağ) – بورسا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون آنلاین : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۰:۰۰

زمان آزمون حضوری : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام داخل ترکیه : ۴۰۰ لیر

هزینه ثبت نام خارج از ترکیه (انلاین) : ۶۰۰ لیر

توجه: کسایی که موقع ازمون در ترکیه حضور دارند باید امتحان حضوری بدهند

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون :استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا، آنتالیا، قاضی آنتب

زمان اعلام نتایج : ۲ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه اولوداغ

مصطفی کمال (Mustafa Kemal) – هاتای

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۱ اسفند  ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۹ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ خرداد  – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : هاتای

سلیمان دمیرل(Süleymandemirel)  – اسپارتا

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۳۲۵ لیر

زبان آزمون :فارسی _ ترکی _ انگلیسی_فرانسوی _روسی _المانی_عربی

مراکز آزمون : تهران، اسپارتا، آنکارا ، استانبول، قاضی آنتپ، ازمیر ،وان

زمان اعلام نتایج : –

۱۹ مایس (Ondokuz Mayıs) – سامسون

تاریخ شروع ثبت نام : ۶ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱ خرداد  ۱۴۰۰ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، وان، سامسون، هاتای، قاضی آنتپ

جمهوریت (Cumhuriyet) – سیواس

تاریخ شروع ثبت نام : ۲ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی، فارسی، عربی

مراکز آزمون :  استانبول، آنکارا، وان، مرسین، قاضی انتپ، سیواس

قاضی آنتپ (Gaziantep)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، وان، آنتالیا، بورسا، ازمیر، قاضی آنتپ، مرسین

دانشگاه ساکاریا ( Sakarya University) – ساکاریا

تاریخ شروع ثبت نام :  ۶ فرودین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰  – ساعت : ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی روسی عربی

مراکز آزمون :ساکاریا، استانبول، آنکارا، ادیرنه، وان، مرسین

ارجیس (Erciyes) – کایسری

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۳۷۵ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، قاضی آنتپ، کایسری

اعلام نتایج  : ۹ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه کاپادوکیا (Kapadokya University) – کاپادوکیا

آزمون اول :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۶  اسفند ۱۳۹۹- ساعت ۱۱:۰

مراکز آزمون : قاضی آنتپ، مرسین، هاتای، شانلی اورفا

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴  فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

آزمون سوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

آزمون چهارم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

آزمون پنجم:

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۴ تیر ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۲ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

هزینه ثبت نام : ۱۵ دلار

زبان آزمون : –

کارا دنیز تکنیک (Karadeniz Teknik) – ترابزون

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی آلمانی عربی فارسی روسی

مراکز آزمون : استانبول، ترابزون، آنکارا، ازمیر، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، کایسری، کونیا، مزسین، ترابزون، وان

اعلام نتایج : ۲۹ تیر ۱۴۰۰

آتا تورک (Atatürk) – ارزروم

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ بهمن  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲ مرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی و روسی

مراکز آزمون : تهران،اردبیل،ارزوروم-اورفا-وان-بورسا-آنکارا-هاتای-آنتالیا-قاضی آنتب-مرسین-قونیه-سامسون-ازمیر-استانبول(اروپایی-آسیایی)

زمان اعلام نتایج : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

اژه (Ege) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ خرداد  ۱۴۰۰ – ساعت  ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : ازمیر، استانبول، انکارا، انتالیا، قاضی انتپ

چوکوروا (Çukurova) – آدانا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۹ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۹ مرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۰۹:۳۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان، ترابزون، آنتالیا

اینونو (Inönü) – مالاتیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۲ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰- ساعت : ۱۲:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون :  ترکی انکلیسی فارسی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، دیاربکر، قاضی آنتپ، هاتای، مرسین، مالاتیا، شانلی اورفا، وان

بالیکسیر (Balikesir)

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : در سال ۲۰۲۱ آزمون برگزار نخواهد شد.

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

زمان اعلام نتایج : –

جراح پاشا (Cerrahpasa) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون :  ۱۲ تیر  ۱۴۰۰ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۵۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، ازمیر، قاضی آنتپ، کایسری، ارزروم

زمان اعلام نتیاج  : ۲۵ تیر ۱۴۰۰

ترابزون (Trabzon)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : در سال ۲۰۲۱ آزمون برگزار نخواهد شد.

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، آنتالیا، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، ایزمیر، کایسری، قونیه، مرسین، ترابزون، وان

زمان اعلام نتایج : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

آک دنیز (Akdeniz) – آنتالیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۷ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۹ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، آنتالیا، استانبول(anadolu)،استانبول(avrupa)، ازمیر، ترابزون، ادیرنه، وان

زمان اعلام نتایج : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

هارران(harran) –شانلی اورفا

تاریخ شروع ثبت نام اول  : ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام اول : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون اول : ۷ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۴:۰۰

تاریخ شروع ثبت نام دوم : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام دوم  : ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم :  ۲۹ خرداد ۱۴۰۰- ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، مرسین، هاتای، قاضی آنتپ، کایسری، وان، کاهرمان ماراش، وان، شانلی اورفا

بیلجیک شیخ ادب علی (Bilecik şeyh edebali)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون :–

هزینه ثبت نام : ۵۰ دلار

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Bilecik

دوملوپینار (Dumlupınar) – کوتاهیا

تاریخ شروع ثبت نام اول: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام اول: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون اول: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ساعت ۱۱:۰۰ (آنلاین)

تاریخ شروع ثبت نام دوم : ۶ اردیبههشت ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام دوم : ۹ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰- ساعت ۱۱:۰۰ (آنلاین و حضوری)

تاریخ شروع ثبت نام سوم : ۱۴ تیر ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام سوم : ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون سوم : ۶ شهریور تیر ۱۴۰۰- ساعت ۱۱:۰۰ (آنلاین)

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مراکز آزمون : کوتاهیا، آنکارا، استانبول، ازمیر

رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip) – ریزه

تاریخ شروع ثبت نام : لغو شد!

تاریخ پایان ثبت نام : لغو شد!

زمان آزمون : سال ۲۰۲۱ برگزار نخواهد شد.

هزینه ثبت نام : ۲۴۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : –

اوشاک (Uşak) – اوشاک

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : ترکی و انگلیسی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، وان، اوشاک، قاضی انتپ، هاتای، ازمیر، مرسین، ترکیا

ییلدیزتکنیک (Yildiz Teknik) –استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر (فقط استانبول)  – ۷۰ دلار (وان)

زبان آزمون : ترکی-انگلیسی

مراکز آزمون :– استانبول – وان

اعلام نتایج آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

دانشگاه آنکارا (Ankara University) – آنکارا

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : هنوز مشخص نشده است.

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، بورسا

قاضی عثمان پاشا (gaziosmanpasa) – توکات

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : توکات

آنادولو (Anadolu) – اسکی شهیر

تاریخ شروع ثبت نام :۱۲ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت : ۱۱:۰۰(آنلاین)

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، آلانیا، ترابزون، وان

دوزجه (Düzce) – دوزجه

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون : ترکی و انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، دوزجه

باشکنت (Başkent) –  آنکارا

تاریخ شروع ثبت نام : دو هفته قبل از هر آزمون

زمان آزمون اول : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون دوم : ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون سوم : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون چهارم : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون پنجم : ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون ششم : ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون هفتم : ۱۵ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون هشتم : ۲۹ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون نهم : ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون دهم : ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون یازدهم : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

زمان آزمون دوازدهم : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

مراکز آزمون : آنکارا

صباح الدین زعیم (Sabahattin Zaim Üniversitesi) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ فروردین  ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول

علاءالدین کیقباد (alanya alaaddin)  – آلانیا

تاریخ شروع ثبت نام اول : ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام اول : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون اول : ۸ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۳:۰۰

تاریخ شروع ثبت نام دوم : ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام دوم : ۱۱ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم : ۲۰ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۳:۰۰

تاریخ شروع ثبت نام سوم : ۳ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام سوم : ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

زمان آزمون سوم  : ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ – ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، انکارا، الانیا، هاتای، ازمیر

سلجوق (selçuk)– قونیه

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۷ اریبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰- ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی

مراکز آزمون : قونیه، استانبول، وان، آنکارا

یوزونجوییل (Yüzüncü Yil)– وان

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی عربی

مراکز آزمون : وان – آنکارا – استانبول

بیرونی (Biruni)

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۲۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون :استانبول

اعلام نتایج : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گیره سون (Giresun)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : ۷۰ دلار

زبان آزمون : ترکی عربی فارسی

مراکز آزمون : Ankara- Istanbul-Giresun

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

مرسین (Mersin)

تاریخ شروع ثبت نام : ۹ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون :  ۸ خرداد ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۷۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : مرسین

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : –

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

موغلا صدقی کوچمان (Muğla sıtkı koçman)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت  ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مراکز آزمون :موغلا

جلال بایار (Celal bayar)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون :۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول – مانیسا

کاستامونو (Kastamonu)

تاریخ شروع ثبت نام دوم :  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام  دوم : ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم:  ۸ خرداد ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی، عربی، روسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، کاستامونو

استانبول آیدین (İstanbul aydın)

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : ۱۹ خرداد  ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول

کارابوک (Karabük)

تاریخ شروع ثبت نام آزمون اول :  ۱۱ اردیهشت ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام آزمون اول : ۴ خرداد  ۱۴۰۰

زمان آزمون اول :  ۶ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ شروع ثبت نام آزمون دوم :  ۲۵ خرداد  ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام آزمون دوم : ۹ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم : ۱۱ تیر ۱۴۰۰

تاریخ شروع ثبت نام آزمون سوم:  ۲۳ تیر ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام آزمون سوم: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون سوم :  ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ شروع ثبت نام آزمون چهارم :  ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام آزمون چهارم : ۹ شهریور ۱۴۰۰

زمان آزمون چهارم :  ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :

مراکز آزمون : کارابوک

استانبول کولتور (İstanbul kültür)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱ اردببهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۱

هزینه ثبت نام : ۴۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : استانبول

لقمان حکیم (Lokman hekim)

آزمون اول :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۵ اردببهشت ۱۳۹۸

مراکز آزمون : آنکارا – استانبول

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

مراکز آزمون : آنکارا – تهران – تبریز

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر  (مرکز آزمون ترکیه) – ۲۰ دلار (مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون :

اسکندرون تکنیک(İskenderun teknik)

ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : هاتای

دوکوز ایلول (Dokuz Eylül University)

ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : ازمیر

دانشگاه دوکوز ایلول

یوزگات بوزوک (Yozgat Bozok)

ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۰۰ لیر

مرکز آزمون : یوزگات

یوزگات بوزوک

عدنان مندرس (Adnan-Menderes) – آیدین

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱  تیر  ۱۳۹۸ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام :

زبان آزمون :

مراکز آزمون : Nevşehir – istanbul

قبضه تکنیک (GEBZE TEKNIK) – کوجالی

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۴  خرداد ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون :

ازمیر دموکراسی (izmir demokrasi)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱  تیر ۱۳۹۸ –

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون :

مراکز آزمون : ازمیر