شاید شما هم در خصوص پذیرش در دانشگاه های دولتی ترکیه با شرط معدل شنیده باشید، شهریور ۱۳۹۹ بدلیل شیوع گسترده کرونا و لغو برگزاری آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه، این دانشگاه ها تصمیم گرفتند دانشجوی سال تحصیلی پیشه رو را از دانشجویانی که سال های گذشته در آزمون های Yos یا SAT شرکت کرده و نمره قبولی کسب کرده بودند جذب کنند و همچنین تعدادی دانشجو نیز با شرایط شرط معدل با توجه به شرایط و مدارج دانشجو بدون آزمون ورودی جذب شدند.

همین حالا مشاوره رایگان تحصیل در دانشگاه های ترکیه بگیرید!