نوشته‌ها

ERASMUStoursan

اراسموس یا انتقال دانشجو در دانشگاه های ترکیه

/
اراسموس یک برنامه ای است که به منظور جابه جایی دانشجویان در دانشگاه های مختلف اتحادیه اروپا در سال 1987 ایجاد شده است؛ به واسطه این برنامه دانشجویان علاوه بر این که می توانند از بورسیه تحصیلی استفاده کنند امکان تحصیل در دانشگاه های مختلف را نیز دارا خواهند بود.