نوشته‌ها

بورس تحصیلی ترکیه

بورسیه تحصیلی دانشگاه های ترکیه ۲۰۲۳-۲۰۲۲

/
دولت ترکیه هر ساله شرایط فوق العاده تحصیلی را برای دانشجویان بین المللی خود می گذارد و شرایط ویژه ای را برای این دانشجویان در نظر می گیرد.