نوشته‌ها

ترکیه و گرجستان مقصد جدید دانشجویان مهاجر ایرانی

/
نیروی انسانی، به ویژه نیروی تحصیلکرده و نخبه در هر کشوری جزو سرمایه های اصلی آن کشور محسوب می شود که حفظ و نگهداری از این سرمایه ها باید در سیاست گذاری های کلان یک کشور مدنظر قرار گیرد.