نوشته‌ها

دانشگاه ارزینجان بینالی ییلدیریم 

/
دانشگاه بینالی ییلدریم یک دانشگاه دولتی تازه تاسیس در شهر ارزینجان است، این دانشگاه دارای 10 دانشکده، 12 مدرسه عالی، 5 موسسه و 5 مرکز تحقیقاتی می باشد.