نوشته‌ها

دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

/
دانشگاه سلیمان دمیرل در سال 1992 در اسپارتا تاسیس شده است. این دانشگاه که یک دانشگاه دولتی به شمار می رود، نام خود را از رئیس جمهور سابق ترکیه گرفته است و با 70 هزار دانشجو ، دومین موسسه آکادمیک بزرگ در کشور ترکیه است.