نوشته‌ها

دانشگاه لقمان حکیم ترکیه

/
دانشگاه لقمان حکیم یک دانشگاه خصوصی تازه تأسیس و مدرن است که در سال 2018 تاسیس شد. این دانشگاه دارای جدیدترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.