نوشته‌ها

دانشگاه اژه ترکیه 

/
دانشگاه اژه از برترین دانشگاه های نرکیه و شهر ازمیر و مقصد و هدف بسیاری از دانشجویان ترک و خارجی می باشد. دانشگاه اژه در سال 1955تاسیس شد.