نوشته‌ها

دانشگاه گلیشیم

/
دانشگاه گلیشیم یکی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه می باشد. این دانشگاه توانسته است پس از شروع فعالیت خود تاکنون به پیشرفت های زیادی در زمینه توسعه کشور دست یابد و از همین رو به دانشگاه توسعه استانبول یا Istanbul Developmental University شناخته می شود.