نوشته‌ها

دانشگاه مدیپل آنکارا

دانشگاه مدیپل آنکارا

/
دانشگاه مدیپل آنکارا یک دانشگاه خصوصی است که در سال 2009 توسط بنیاد آموزش و بهداشت ترکیه در شهر استانبول تاسیس شده است و شعبه دوم آن در شهر آنکارا می باشد.