نوشته‌ها

دانشگاه قوجاایلی ترکیه

/
دانشگاه قوجاایلی در سال 1992 در استان قوجاایلی ترکیه تاسیس شد، این دانشگاه دولتی در ابتدا در ارائه و آموزش رشته های مهندسی برق و ... فعالیت می کرد.