نوشته‌ها

دانشگاه کارابوک ترکیه

/
دانشگاه دولتی کارابوک در سال ۲۰۰۷ در شهر کارابوک تأسیس شد. کارابوک یکی از شهرهای صنعتی ترکیه می باشد که بین دریای سیاه و آنکارا پایتخت ترکیه قرار دارد.