نوشته‌ها

دانشگاه چوکوروا

/
 دانشگاه چوکوروا یکی از دانشگاه های برتر شهر آدانا ترکیه می باشد، این دانشگاه دارای 18 دانشکده بوده و رشته های متنوعی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.