نوشته‌ها

دانشگاه مدیپول

دانشگاه مدیپول استانبول

/
دانشگاه خصوصی مدیپول یکی از پیشرفته ترین دانشگاه های ترکیه است که در سال 2009 در شهر استانبول تاسیس شد. دانشگاه مدیپل محبوبیت ویژه ای برای دانشجویان دارد.