نوشته‌ها

دانشگاه چاناکاله ترکیه

/
دانشگاه چاناکاله یک دانشگاه دولتی در استان چاناککاله ترکیه است. این دانشگاه که به اختصار به آن Comu نیز می گویند در سال 1992 تاسیس شد.