نوشته‌ها

دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا

/
دانشگاه ییلدیریم بیازیت یکی از دانشگاه های دولتی ترکیه می باشد که درسال 2010 در شهر آنکارا تاسیس شده است . این دانشگاه براساس نام چهارمین سلطان عثمانی