نوشته‌ها

توران پارس

چه مقطع تحصیلی برای ورود فرزندانمان به ترکیه مناسب تر است؟

/
یکی از سوال های مهم و پرتکرار بسیاری از خانواده ها، این است که در کدام پایه ی تحصیلی ، فرزندانشان را به ترکیه بفرستند. طی سال های گذشته اغلب دانش آموزان از پایه های 10 ام ، 11 ام و 12 ام و برخی پس از گرفتن مدرک دیپلم وارد کشور ترکیه شده اند.