طبقه بندي اجتماعي در ترکیه

طبقه بندي اجتماعي در ترکیه چگونه است ؟

مهمترين عوامل تعيين طبقه بندی اجتماعی در ترکیه (موقعيت اجتماعي) ، ثروت و وضعيت تحصيلي هستند. به طور كلي طبقه بندي اجتماعي در ترکیه شامل طبقه تحصيل كرده ثروتمند شهري ، طبقه متوسط شهري ، طبقه پائين شهري، طبقه زمين داران بزرگ روستائي و عموم ساكنان روستاها مي شود.

برخورداري از آموزش و مدرك دانشگاهي كمترين شرط ورود افراد به طبقه تحصيل كرده شهري است كه در اين طبقه زيرلايه هاي بسياري وجود دارند. تفاوتهاي موجود ميان بالاي شهر و پائين شهر كاملاً آشكار است. طبقه بالاي شهري شامل چندين گروه با موقعيتي بالا ميشوند كه وضعيت تحصيلات ، نفوذ سياسي و ثروت ، عوامل تعيين كننده ي قرار گرفتن در چنين گروهي به شمار مي رود.

بد نیست از رفاه اجتماعی مردم ترکیه هم با خبر شوید.

بازرگانان ثروتمند ، هم چنين پزشكان موفق ، وزيران كابينه و بسياري از اعضاي مجلس قانون گذاري ، مديران ادارات مهم دولتي و ديگر مقامهاي بلندپايه در بالاترين رده هاي اجتماعي قرار دارند. از زمان جنگ جهاني دوم به اين سو ، بازرگانان با نخبگان و بزرگان كهنه كار نظامي بوروكراتيك بر سر ميزان قدرت و جايگاه اجتماعي به رقابت پرداخته اند.

اعضاي طبقه بالاي شهري به طور كلي غرب زده يا غرب گرا هستند به طوري كه هركدام از اين افراد دست كم به يك زبان غربي سخن مي گويند ، با سبك زندگي و فرهنگ آمريكايي و اروپائي به خوبي آشنا هستند و پيوندهاي نزديكي با جامعه هاي تجاري و ديپلماتيك خارجي دارند. طبقه متوسط شهري شامل بيشتر كارمندان اداره هاي شهري ، مالكان صنايع و تجارت ها و كسبهاي متوسط ، بسياري از افراد شاغل در بخش خدمات ، برخي از كارگران ماهر و دانشجويان هستند؛ اين گروه به طور كلي نسبت به گروه پيش كمتر غربي شده اند و به فرهنگ تركي هاي گرايش بيشتري دارند ؛ طبقه متوسط شهري هم چنين در واقع شامل تمام افراد لايه هاي بالايي مراكز استان ها مي شود. طبقه تحصيلكرده شهري جوشش و كارايي بسيار بالايي را از خود نشان ميدهند.

طبقه پائين شهري شامل كارگران نيمه ماهر و ناماهر ، كارگران خدماتي با حقوق پائين و بيكاران شهري مي شود. به دليل نرخ بالاي مهاجرت جوانان روستائي به شهرها ، اين طبقه داراي سريعترين آهنگ رشد است. بسياري از مهاجران با دشواري فراواني براي يافتن شغل رو به رو هستند، و برخي به صورت فصلي كار مي كنند ؛ بسياري از اينها در فقر و در زاغه هايي كه در حاشيه ي شهرها ساخته شده اند ، زندگي مي كنند. فرآيند شهري شدن ، هم زمان با رشد جمعيت روستائي و امكان كسب درآمد بيشتر از صنايع شهري ادامه پيدا مي كند.

چيزي در حدود ۳۰ درصد از جمعيت تركيه را روستائيان كشاورز كه دهقانان ناميده مي شوند تشكيل ميدهند. بهبود ارتباطات و حمل و نقل باعث نزديك شدن فاصله روستاها و شهرها شده است. تلاشهاي سوادآموزي از سال ۱۹۲۳ با بالا آوردن نرخ باسوادي ملي به ۸۲.۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به بار نشست؛ هرچند كه ميزان باسوادي در نواحي روستايي كمتر از ديگر نواحي كشور است.

هنوز در برخي از نواحي روستائي شرق تركيه ، نظام اربابي زمين داران بزرگ ، سران طايفه اي سنتي و رهبران مذهبي امري بارز است. جوانان روستائي كه به شهرها مهاجرت مي كنند بختي براي ورود به طبقه متوسط شهري نخواهند داشت مگر آن كه وقت بيشتري را صرف درس خواندن و آموزش نمايند.

نماد طبقه بندي اجتماعي در ترکیه:

بيشتر مردان در همه طبقات اجتماعي سبك پوششي غربي را براي خود برگزيده اند ، كه شامل شلوار ، پيراهن و كت مي شود. مردان و زنان طبقات متوسط و بالاي شهري توجه بسياري را به مد غربي نشان مي دهند؛ ايشان هم چنين در آپارتمان هاي گران قيمت زندگي كرده ، مي كوشند اقلام تجملي غربي مانند خودرو ، دستگاههاي الكترونيك ، گوشي تلفن همراه و رايانه را دارا باشند. اين طبقات اشتهاي خوبي را به موسيقي و ادبيات غربي از خود نشان داده اند و در مراسم و اجراهاي موسيقيايي شركت مي جويند. طبقه بالاي شهري علاقه بسياري به دبيرستان ها و دانشگاه هاي اروپايي زبان نشان ميدهد، اما طبقه متوسط از نظام آموزش استاندارد تركيه رضايت بيشتري دارند.

افراد هر دوي اين طبقات ترجيح مي دهند زبان تركي استاندارد را به لهجه تعليم داده شده استانبولي تكلم كنند. بيشتر اعضاي طبقه پائين شهري در زاغه هاي پيرامون شهر زندگي مي كنند ؛ تنها بخش اندكي از آنان دوره دبيرستان  را به پايان ميرسانند. زنان ترجيح ميدهند جامه سنتي محافظه كارانه اي بپوشند كه شامل روسري و كتهاي بلند ، حتي در تابستان مي شود؛ اينها گروه موسيقي تركي و خاورميانه اي را دوست دارند.

دهاتي ها و طبقه روستايي كمتر از سايرين در معرض پوشش، سبك ها، زبان و موسيقي غربي قرار گرفته اند؛ اين دسته همانند طبقه پائين شهري اين گونه مي پسندند كه تركي را با لهجه هاي محلي و اشتباهات دستوري رايج سخن بگويند. زنان جامه محافظه كارانه روستائي ، شامل شلوارهاي پف كرده و روسري ميپوشند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *