تقویم آموزشی

کلاس های آمادگی آزمون SAT و YOS

شروع دوره : ۱۴۰۰/۶/۱۵
محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه حضوری

 • ۳۰۰ ساعت آموزش فشرده SAT
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 • شهریه دوره : ۴۰ میلیون تومان
شروع دوره : ۱۴۰۰/۹/۱۵
محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه حضوری

 • ۳۰۰ ساعت آموزش فشرده SAT
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
 • شهریه دوره : ۴۰ میلیون تومان
شروع دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه حضوری

 • ۳۰۰ ساعت آموزش فشرده SAT
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
 • شهریه دوره : ۴۰ میلیون تومان
شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه حضوری

 • ۳۰۰ ساعت آموزش فشرده YOS
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
 • شهریه دوره : ۲۰ میلیون تومان
شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

پیش نیاز دوره SAT
جهت متقاضیانی که در آزمون تعیین سطح امتیاز لازم را کسب ننموده اند.

 • ۱۵۰ ساعت آموزش مقدماتیSAT
 • ۱۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۲۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 • شهریه دوره : ۲۰ میلیون تومان
شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
محل برگزاری: تهران / آنکارا
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه حضوری

 • ۴۰۰ ساعت آموزش تخصصی SAT
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
 • شهریه دوره : ۳۰۰۰ دلار
شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
محل برگزاری: ترکیه / آنکارا
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه حضوری

 • ۴۰۰ ساعت آموزش تخصصی SAT
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • حضوری / آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
 • شهریه دوره : ۴۰۰۰ دلار
شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
برگزاری: ایران / ترکیه
برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شرایط پذیرش :
قبولی در آزمون تعیین سطح
معدل بالای ۱۸
مصاحبه آنلاین

 • ۴۰۰ ساعت آموزش مقدماتیSAT
 • ۲۰ آزمون شبیه سازی شده
 • ۵۰ آزمون مبحثی
 • هدیه دوره :
  ۱۰۰ ساعت ​آموزش زبان ترکی
 • آنلاین
 • پایان دوره : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
 • شهریه دوره : ۴۰ میلیون تومان

قوانین کلاس های آمادگی آزمون SAT و YOS توران آکادمی

 • کلیه کتاب ها و جزوات اختصاصی و انحصاری توران آکادمی به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
 • در طول دوره ۲۰ آزمون شبیه سازی شده اصلی و ۵۰ آزمون مبحثی از دانشجویان گرفته خواهد شد.
 • کارنامه اختصاصی با تحلیل و به صورت نموداری در پروفایل دانشجویان و اولیاء ایشان بارگذاری خواهد شد.
 • جلسات مشاوره تحصیلی با مشاورین، مربیان حل تمرین, اساتید و مسئولین موسسه در طول دوره با دانشجویان به صورت فردی برگزار خواهد شد.
 • دانشجویان دوره های SAT سه نوبت در طول دوره امکان شرکت در آزمون اصـلی را در کشور ترکیه (آنکارا) خواهند داشت، مسئولین موسسه در طول سفر با ایشان همراه خواهند بود، همچنین دانشجویان دوره های YOS هرساله به محض اعلام دانشگاه ها می توانند در آزمون YOS هر دانشگاه شرکت کنند.
 • ۱۰۰ ساعت آموزش زبان ترکی به همه دوره ها بعنوان هـدیه تعلق می گیرد که دانش آموز و یکی از اعضای خانواد می توانند در این دوره شرکت کنند.
 • از کلیه متقاضیان آزمـون ورودی و مصاحبه اخـتصاصی به منظور تعیین سطح به عمل خـواهد آمد، لذا فقط پذیرفته شدگان امکان شرکت در دوره ها را خواهند داشت.
 • کلیه دوره ها دارای تضمین قبولی هستند و در صورت عدم قبولی در دانشگاه دولتی مورد تایید، دانش آموز می تواند در دوره بعدی توران آکادمی بصورت رایگان شرکت کند.

کلاس های آمادگی آزمون GRE

کلاس های حضوری گروه B
محل برگزاری: تهران، اساتید باتجربه GRE
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
۵تا۸ / میلیون تومان
 • ۵۰ ساعت آموزش تخصصی GRE
 • ۲۰ ساعت ریاضی
 • ۳۰ ساعت زبان انگلیسی
 • طول دوره :۱ ماه
 • تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
کلاس های حضوری گروه A
محل برگزاری: تهران، اساتید باتجربه GRE
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
۵تا۸ / میلیون تومان
 • ۵۰ ساعت آموزش تخصصی GRE
 • ۲۰ ساعت ریاضی
 • ۳۰ ساعت زبان انگلیسی
 • طول دوره :۱ ماه
 • تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

کلاس های آمادگی آزمون GMAT

کلاس های حضوری گروه B
محل برگزاری: تهران، اساتید باتجربه GMAT
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
۵تا۸ / میلیون تومان
 • ۵۰ ساعت آموزش تخصصی GMAT
 • ۲۰ ساعت ریاضی
 • ۳۰ ساعت زبان انگلیسی
 • طول دوره :۱ ماه
 • تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
کلاس های حضوری گروه A
محل برگزاری: تهران، اساتید باتجربه GMAT
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی
۵تا۸ / میلیون تومان
 • ۵۰ ساعت آموزش تخصصی GMAT
 • ۲۰ ساعت ریاضی
 • ۳۰ ساعت زبان انگلیسی
 • طول دوره :۱ ماه
 • تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵