کلاس های آمادگی آزمون SAT و YOS

[ARPrice id=100]

قوانین کلاس های آمادگی آزمون SAT و YOS توران آکادمی

  • کلیه کتاب ها و جزوات اختصاصی و انحصاری توران آکادمی به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
  • در طول دوره ۲۰ آزمون شبیه سازی شده اصلی و ۵۰ آزمون مبحثی از دانشجویان گرفته خواهد شد.
  • کارنامه اختصاصی با تحلیل و به صورت نموداری در پروفایل دانشجویان و اولیاء ایشان بارگذاری خواهد شد.
  • جلسات مشاوره تحصیلی با مشاورین، مربیان حل تمرین, اساتید و مسئولین موسسه در طول دوره با دانشجویان به صورت فردی برگزار خواهد شد.
  • دانشجویان دوره های SAT سه نوبت در طول دوره امکان شرکت در آزمون اصـلی را در کشور ترکیه (آنکارا) خواهند داشت، مسئولین موسسه در طول سفر با ایشان همراه خواهند بود، همچنین دانشجویان دوره های YOS هرساله به محض اعلام دانشگاه ها می توانند در آزمون YOS هر دانشگاه شرکت کنند.
  • ۱۰۰ ساعت آموزش زبان ترکی به همه دوره ها بعنوان هـدیه تعلق می گیرد که دانش آموز و یکی از اعضای خانواد می توانند در این دوره شرکت کنند.
  • از کلیه متقاضیان آزمـون ورودی و مصاحبه اخـتصاصی به منظور تعیین سطح به عمل خـواهد آمد، لذا فقط پذیرفته شدگان امکان شرکت در دوره ها را خواهند داشت.
  • کلیه دوره ها دارای تضمین قبولی هستند و در صورت عدم قبولی در دانشگاه دولتی مورد تایید، دانش آموز می تواند در دوره بعدی توران آکادمی بصورت رایگان شرکت کند.