دانشگاه قاضی آنتپ

دانشگاه قاضی آنتپ

/
دانشگاه قاضی آنتپ یکی از دانشگاه های دولتی کشور ترکیه می باشد که به عنوان بزرگ ترین مرکز تجاری و صنعتی شهرستان قاضی آنتپ شناخته می شود.
دانشگاه کادیرحاص توران

دانشگاه کادیر هاس ترکیه

/
نام انگلیسی : Kadir H…
دانشگاه کولتور استانبول

دانشگاه کولتور استانبول

/
دانشگاه کولتور استانبول یکی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه می باشد که در سال 1997 توسط بنیاد آموزش کالج کلتور و در شهر زیبای استانبول تاسیس شد.
دانشگاه بیلگی

دانشگاه بیلگی استانبول

/
نام انگلیسی : Bilgi U…

دانشگاه هالیچ استانبول

/
نام انگلیسی : Halic U…

دانشگاه آرل استانبول

/
نام انگلیسی : Istanbu…
شهریه دانشگاه نیشانتاشی

دانشگاه نیشانتاشی

/
نام انگلیسی :Nisantas…

دانشگاه دوغوش

/
نام انگلیسی : Dogus U…
دانشگاه مدنیت استانبول

دانشگاه مدنیت استانبول

/
نام انگلیسی : Istanbu…
دانشگاه مال تپه استانبول

دانشگاه مال تپه

/
نام انگلیسی : Maltepe…