دانشگاه هالیچ استانبول

/
نام انگلیسی : Halic U…

دانشگاه آرل استانبول

/
نام انگلیسی : Istanbu…
شهریه دانشگاه نیشانتاشی

دانشگاه نیشانتاشی

/
نام انگلیسی :Nisantas…

دانشگاه دوغوش

/
نام انگلیسی : Dogus U…
دانشگاه مدنیت استانبول

دانشگاه مدنیت استانبول

/
نام انگلیسی : Istanbu…
دانشگاه مال تپه استانبول

دانشگاه مال تپه

/
نام انگلیسی : Maltepe…
شهریه دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی ترکیه

/
نام انگلیسی : Biruni …
دانشگاه التین باش

دانشگاه آلتین باش استانبول

/
دانشگاه آلتین باش یک دانشگاه خصوصی در شهر زیبای استانبول است که در سال 2008 تاسیس شد، دانشجویان این دانشگاه خصوصی در سال تحصیلی 2011 وارد دانشگاه شدند.

دانشگاه قاضی عثمان پاشا شهر توکات

/
نام انگلیسی : Gaziosm…

دانشگاه آتیلیم ترکیه

/
دانشگاه آتیلیم یکی از دانشگاه‌های خصوصی کشور ترکیه است که در شهر آنکارا تأسیس شده است. این دانشگاه توسط بنیاد آتیلیم درسال ۱۹۹۷ ساخته شده است.