بایگانی دسته ی دانشگاه های ترکیه

دانشگاه اوزیین ترکیه

دانشگاه اوزیین یکی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه می باشد که در سال 2005 توسط حسنو اوزیین در شهر استانبول تاسیس شد.
دانشگاه قاضی آنتپ

دانشگاه قاضی آنتپ

دانشگاه قاضی آنتپ یکی از دانشگاه های دولتی کشور ترکیه می باشد که به عنوان بزرگ ترین مرکز تجاری و صنعتی شهرستان قاضی آنتپ شناخته می شود.
دانشگاه کولتور استانبول

دانشگاه کولتور استانبول

دانشگاه کولتور استانبول یکی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه می باشد که در سال 1997 توسط بنیاد آموزش کالج کلتور و در شهر زیبای استانبول تاسیس شد.