لیست دانشگاه های جهان که آزمون SAT را می پذیرند SAT       SAT Subject Test       AP
لیست دانشگاه ها کشور منطقه کد کالج برد پذیرش اعتبار / قرار دادن بورسیه تسلط به زبان انگلیسی پذیرش اعتبار / قرار دادن بورسیه تسلط به زبان انگلیسی پذیرش اعتبار / قرار دادن بورسیه تسلط به زبان انگلیسی
Aalborg University (AAU) دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
Aalto University فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۱۷۰۰ بله
Aarhus University دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
Abdullah Gul University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۴۶۶ بله   بله   بله بله
Abertay University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۴۸ بله بله بله
Aberystwyth University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۸۵۶ بله       بله بله بله
Academy of Fine Arts in Vienna اتریش اروپا و اقیانوسیه بله
Acadia University کانادا آمریکا ۰۹۰۱ بله
Ada University آذربایجان اروپا و اقیانوسیه ۷۷۹۹ بله       بله بله
African Leadership University Rwanda رواندا آفریقا ۷۸۰۷ بله بله
Aga Khan University پاکستان آسیای جنوبی ۱۷۴۶ بله بله
AGH University of Science and Technology لهستان اروپا و اقیانوسیه ۶۵۱۸ بله
Ahmedabad University هندوستان آسیای جنوبی ۶۷۶۰ بله بله بله
Ahram Canadian University مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۷۵۶ بله بله
Alberta College of Art and Design کانادا آمریکا ۷۱۵۴ بله
Alfaisal University عربستان سعودی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵۷۵۲ بله بله
Algoma University کانادا آمریکا ۰۸۲۰ بله
All Saints University of Medicine آروبا آمریکا بله
American College Dublin ایرلند اروپا و اقیانوسیه ۷۸۴۲ بله
American College of the Mediterranean فرانسه اروپا و اقیانوسیه ۷۶۱۱ بله بله بله بله
American College of Thessaloniki یونان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۴۱ بله
American Intercontinental University: London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۰۲۸۳ بله
American University in Bulgaria بلغارستان اروپا و اقیانوسیه ۲۴۵۱ بله   بله بله بله بله بله بله بله
American University in Cairo مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۰۹۰۳ بله       بله بله بله
American University in Dubai امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۲۶۸۸ بله بله بله   بله
American University in Kosovo کاساوا اروپا و اقیانوسیه ۶۲۴۲ بله
American University of Afghanistan افغانستان آسیای جنوبی ۷۸۹۰ بله       بله بله بله
American University of Armenia ارمنستان اروپا و اقیانوسیه ۷۲۵۷ بله       بله بله
American University of Beirut لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۰۹۰۲ بله بله   بله بله
American University of Madaba اردن خاورمیانه و آفریقای شمالی ۶۹۵۴ بله
American University of Malta مالت اروپا و اقیانوسیه ۷۰۵۷ بله بله بله
American University of Paris فرانسه اروپا و اقیانوسیه ۰۸۶۶ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
American University of Rome ایتالیا اروپا و اقیانوسیه ۰۲۶۲ بله بله
American University of Science and Technology لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۹۷۳ بله بله بله
American University of Sharjah امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵۵۴۳ بله       بله بله بله بله بله
American University of the Caribbean School of Medicine سینت مارتن آمریکا ۵۹۶۴ بله
American Univesity of Technology: Lebanon لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۱۵۱ بله     بله بله بله
Amity University Dubai امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۷۱۳ بله بله
Amrita Vishwa Vidyapeetham Amrita School Of Engineering هندوستان آسیای جنوبی ۷۳۶۵ بله بله
Amsterdam University College هلند اروپا و اقیانوسیه ۶۷۰۰ بله بله بله
Anglia Ruskin University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۰۰۰ بله   بله   بله بله بله بله
Ankara University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۹۶۴ بله
Arts Science & Technology University in Lebanon لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۰۶۳ بله     بله بله بله
Arts University Bournemouth انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۷۶۱ بله
Ashoka University هندوستان آسیای جنوبی ۷۳۴۳ بله بله بله
Asia Europe Business School of ECNU چین آسیای شرقی بله بله
Aston University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۴۳ بله بله بله
Ateneo de Manila University - Loyola Schools فیلیپین آسیای شرقی ۶۷۸۶ بله
Athabasca University کانادا آمریکا بله
Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum ایتالیا اروپا و اقیانوسیه بله بله بله
Atria University هندوستان آسیای جنوبی ۷۸۴۷ بله بله
Auckland University of Technology نیوزلند آسیای شرقی ۷۲۹۹ بله
Australian Catholic University استرالیا آسیای شرقی ۷۵۰۷ بله بله
Australian National University استرالیا آسیای شرقی ۳۵۸۲ بله
Ave Maria College of the Americas نیکاراگوئه آمریکا بله بله
Azim Premji University هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۸۸ بله بله
Bahamas Agriculture And Marine Science Institute باهاماس آمریکا ۷۵۲۵ بله بله     بله بله بله
Bangor University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۲۰۰ بله       بله بله بله
Bard College Berlin آلمان اروپا و اقیانوسیه ۴۴۲۲ بله بله     بله بله
Bath Spa University Newton Park انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۴۵ بله   بله   بله بله بله بله
Beijing Foreign Studies University چین آسیای شرقی بله
Beijing Language and Culture University چین آسیای شرقی بله
Beijing University چین آسیای شرقی بله
Beirut Arab University لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۳۷۳ بله بله
Bennett University هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۹۴ بله
Bermuda College برمودا آمریکا ۲۵۸۱ بله
BI Norwegian Business School نروژ اروپا و اقیانوسیه ۷۹۹۵ بله
Bilkent University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۹۸۷۷ بله بله
Birzeit University فلسطین خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۲۶۸ بله      
Bishop's University کانادا آمریکا ۰۹۰۶ بله       بله بله بله بله
BITS Dubai امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی بله بله
BITS Pilani, Vidya Vihar Campus هندوستان آسیای جنوبی ۷۷۵۹ بله بله
BML Munjal University هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۳۴ بله
Bocconi University ایتالیا اروپا و اقیانوسیه ۷۲۰۶ بله   بله   بله بله بله بله بله
Bogazici University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۰۷۹۶ بله
Bolton Institute of Higher Education انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
Bond University استرالیا آسیای شرقی ۵۳۴۵ بله بله
Bournemouth University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۴۲۷ بله بله بله
Brandon University کانادا آمریکا ۰۹۰۵ بله
British Columbia Institute of Technology کانادا آمریکا ۶۱۶۲ بله
British Columbia Open University کانادا آمریکا بله
Brock University کانادا آمریکا ۰۸۹۵ بله بله
Brunel University London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۰۲۲ بله       بله بله بله بله
Camosun College: Lansdowne کانادا آمریکا ۷۲۳۹ بله
Canadian University of Dubai امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۸۰۸ بله
Canterbury Christ Church University انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
Capilano University کانادا آمریکا ۷۸۹۲ بله بله بله
Cardiff Metropolitan University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۷۷۰ بله بله
Cardiff University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۰۷۸ بله بله
Caritas Institute of Higher Education هنگ کنگ آسیای شرقی ۷۶۱۹ بله بله
Carl Benz School Mechanical Engineering College KIT آلمان اروپا و اقیانوسیه ۳۵۹۲ بله       بله بله بله
Carleton University کانادا آمریکا ۰۸۵۴ بله بله
Carnegie Mellon University in Qatar قطر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۲۴۶ بله بله
Central European University: CEU Business School مجارستان اروپا و اقیانوسیه ۴۵۶۷ بله
Central Queensland University Brisbane استرالیا آسیای شرقی ۷۹۸۴ بله
Charles University 2nd Faculty of Medicine جمهوری چک اروپا و اقیانوسیه ۷۲۹۸ بله
Charles University Faculty of Medicine Hradec Kralove جمهوری چک اروپا و اقیانوسیه ۷۴۵۳       بله
Charles University Prague Faculty of Social Sciences جمهوری چک اروپا و اقیانوسیه ۷۲۸۰ بله بله بله
Chinese University of Hong Kong (CUHK) هنگ کنگ آسیای شرقی ۵۶۹۰ بله بله بله
Chinese University of Hong Kong (CUHK), School of Business Finance هنگ کنگ آسیای شرقی ۷۳۵۶ بله بله بله بله
Chulalongkorn University International School of Engineering تایلند آسیای شرقی ۶۸۰۶ بله
Chulalongkorn University: BBA Program تایلند آسیای شرقی ۴۵۵۹ بله
City University London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۳۶۴ بله       بله بله بله بله بله
City University of Hong Kong هنگ کنگ آسیای شرقی ۷۹۰۳ بله   بله   بله بله بله بله بله
CMH Lahore Medical College & Institute of Dentistry پاکستان آسیای جنوبی ۷۶۷۸ بله
CMKL University تایلند آسیای شرقی ۷۷۹۱ بله بله بله بله بله بله بله بله بله
Colegio de Estudios Superiores de Administracion (CESA) کلمبیا آمریکا بله
College of New Caledonia کانادا آمریکا ۱۸۶۵ بله
College of the North Atlantic کانادا آمریکا بله
College of the Rockies کانادا آمریکا بله
Cologne Institute of Technology آلمان اروپا و اقیانوسیه ۶۸۰۲ بله
Concordia University of Edmonton کانادا آمریکا ۰۹۱۶ بله
Concordia University: SGW Campus کانادا آمریکا ۰۹۵۶ بله بله
Copenhagen Business School (CBS) دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
Copenhagen University College of Engineering دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله بله
Corvinus University of Budapest مجارستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۴۲ بله
CQUniversity Rockhampton North استرالیا آسیای شرقی ۷۵۵۹ بله بله
Cracow University of Economics لهستان اروپا و اقیانوسیه ۶۷۴۳ بله بله بله
Crandall University کانادا آمریکا ۶۷۸۵ بله بله
Crown Princes Court International Scholarship Program بحرین خاورمیانه و آفریقای شمالی ۳۶۹۲ بله بله
Curtin Singapore سنگاپور آسیای شرقی ۷۴۲۱ بله
Curtin University استرالیا آسیای شرقی ۷۶۷۷ بله بله
Cyprus College قبرس اروپا و اقیانوسیه بله بله
Cyprus Science University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۸۶۸ بله
Cyprus West University قبرس اروپا و اقیانوسیه ۷۶۱۵ بله بله
Czech College جمهوری چک اروپا و اقیانوسیه ۷۹۹۴ بله   بله   بله بله بله بله بله
Dalhousie University کانادا آمریکا ۰۹۱۵ بله       بله بله بله بله
De La Salle University فیلیپین آسیای شرقی ۶۶۲۳ بله بله بله بله بله
De Montfort University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۸۷۹ بله بله بله
Deakin University استرالیا آسیای شرقی ۹۰۱۷ بله بله
Delft University of Technology هلند اروپا و اقیانوسیه ۷۵۶۶ بله
Delhi Technological University, Delhi هندوستان آسیای جنوبی بله
Delta University Science & Technology مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵۹۷۸ بله
Deree College The American College of Greece یونان اروپا و اقیانوسیه ۰۹۲۵ بله     بله بله بله بله بله
DigiPen Institute of Technology: Singapore سنگاپور آسیای شرقی ۵۴۷۳ بله
Doshisha University Institute for the Liberal Arts ژاپن آسیای شرقی ۷۲۳۱ بله بله
Douglas College کانادا آمریکا ۹۵۶۸ بله
Dubai Institute of Design and Innovation امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۷۱۶ بله
Duke Kunshan University چین آسیای شرقی ۷۰۵۹ بله
Durham University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۵۴۸۸ بله       بله بله بله
EBS University آلمان اروپا و اقیانوسیه ۲۶۱۵ بله
Ecole Hoteliere de Lausanne سوئیس اروپا و اقیانوسیه ۴۱۰۲ بله       بله بله بله
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne سوئیس اروپا و اقیانوسیه بله
Edinburgh Napier University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۸۹۴ بله       بله بله بله
Edith Cowan University استرالیا آسیای شرقی ۵۵۵۲ بله
Education University of Hong Kong هنگ کنگ آسیای شرقی ۷۳۸۰ بله بله
Eindhoven University of Technology Bachelor Programs هلند اروپا و اقیانوسیه ۷۶۸۴ بله
Emily Carr University of Art and Design کانادا آمریکا ۴۱۴۸ بله
Emirates Academy of Hospitality Management امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۹۵۸ بله   بله   بله بله بله بله بله
Enderun Colleges فیلیپین آسیای شرقی ۶۷۳۸ بله بله
Erasmus University College هلند اروپا و اقیانوسیه ۷۴۴۳ بله بله بله
Erasmus University Rotterdam هلند اروپا و اقیانوسیه ۶۷۵۷ بله بله بله
ESA Business School لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۶۹۲۱ بله
Esade Business School اسپانیا اروپا و اقیانوسیه ۷۰۷۳ بله   بله   بله بله بله بله بله
ESCP Europe Business School London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۵۴۰ بله   بله   بله بله بله بله بله
ESCP Europe Business School Paris فرانسه اروپا و اقیانوسیه ۷۵۳۹ بله بله بله
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) اکوادور آمریکا بله بله بله
Escuela Politecnica Nacional اکوادور آمریکا بله
Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) السالوادور آمریکا بله
ESDES Lyon Business School of l’Université Catholique de Lyon فرانسه اروپا و اقیانوسیه ۷۷۳۴ بله بله
Estonian University of Life Sciences استونی اروپا و اقیانوسیه ۷۳۸۳       بله
ETH Zurich سوئیس اروپا و اقیانوسیه ۹۰۲۵ بله
Ewha Womans University کره جنوبی آسیای شرقی ۶۲۰۴ بله
Final International University قبرس اروپا و اقیانوسیه ۶۹۵۹ بله      
FLAME University هندوستان آسیای جنوبی ۶۷۸۴ بله بله
Flinders University-South Australia استرالیا آسیای شرقی ۹۰۰۲ بله
Florence Institute of Design International ایتالیا اروپا و اقیانوسیه ۷۴۳۲ بله       بله بله بله
Florida State University, Panama پاناما آمریکا بله
Frankfurt School of Finance And Management GMBH آلمان اروپا و اقیانوسیه ۷۴۰۲ بله      
Franklin University Switzerland سوئیس اروپا و اقیانوسیه ۰۹۲۲ بله       بله بله بله
GD Goenka University هندوستان آسیای جنوبی ۷۶۴۹ بله بله
Geneva University سوئیس اروپا و اقیانوسیه ۷۳۳۸ بله
Georgetown University in Qatar قطر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۵۶۳ بله   بله   بله بله بله بله بله
German University of Cairo مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی بله بله
Ghent University بلژیک اروپا و اقیانوسیه بله
Ghent University Global Campus کره جنوبی آسیای شرقی ۹۰۳۱ بله بله بله بله
Ghulam Ishaq Khan Institute پاکستان آسیای جنوبی ۰۰۹۶ بله
Gitam University (Gandhi Institute of Technology & Management) هندوستان آسیای جنوبی ۷۷۱۲ بله
Glasgow School of Art انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۵۵۴       بله بله
Goldsmiths University London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۶۷۴ بله بله بله
Grant MacEwan University کانادا آمریکا ۵۹۷۶ بله
Graz University of Technology اتریش اروپا و اقیانوسیه بله
Griffith University استرالیا آسیای شرقی ۵۱۹۵ بله
Gulf Medical University امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی بله بله
Haaga-Helia University of Applied Sciences فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۷۰۹۸ بله
Habib University پاکستان آسیای جنوبی ۷۳۴۴ بله بله
Hacettepe University Beytepe Campus ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۶۶۱ بله
Haigazian University لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۰۱۰۶ بله بله
Hamad Bin Khalifa University Qatar Foundation قطر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۶۷۵ بله   بله   بله بله بله
Hame University of Applied Sciences فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۶۸۹۴ بله
Handong Global University کره جنوبی آسیای شرقی ۶۵۲۷ بله
Hebrew University: Degree Programs اسرائیل خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۵۵۱ بله
Heriot-Watt University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۰۹۵۱ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
Ho Chi Minh University of Technology ویتنام آسیای شرقی ۷۶۱۳ بله
Hokkaido University - Integrated Science Program ژاپن آسیای شرقی ۳۷۰۶ بله بله
Hokkaido University -Modern Japanese Studies Program ژاپن آسیای شرقی ۷۹۴۴ بله بله
Hong Kong Baptist University Ho Sin Hang Campus هنگ کنگ آسیای شرقی ۷۹۰۴ بله بله بله
Hong Kong Polytechnic University هنگ کنگ آسیای شرقی ۷۲۶۱ بله   بله بله بله بله بله بله
Hong Kong University of Science and Technology هنگ کنگ آسیای شرقی ۲۷۸۷ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
Hosei University ژاپن آسیای شرقی ۳۶۸۶ بله
Hult International Business School انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۳۸۵ بله بله
Humak University of Applied Sciences فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۷۱۸۹ بله
IAU College France/American College of the Mediterranean فرانسه اروپا و اقیانوسیه بله
IAU College of Medicine, St. Lucia سنت لوسیا آمریکا بله
ICESI University کلمبیا آمریکا بله
IE University اسپانیا اروپا و اقیانوسیه ۶۲۹۳ بله بله بله بله
Imperial College of London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۱۹       بله بله
Independent University Bangladesh بنگلادش آسیای جنوبی ۶۷۰۲ بله      
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad هندوستان آسیای جنوبی بله
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Delhi هندوستان آسیای جنوبی بله
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Design & Manufacturing, Jabalpur هندوستان آسیای جنوبی بله
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Design & Manufacturing, Kancheepuram هندوستان آسیای جنوبی بله
Indian Maritime University (IMU) هندوستان آسیای جنوبی بله
Indian School of Business and Finance هندوستان آسیای جنوبی ۷۱۹۸ بله      
Insper برزیل آمریکا ۷۷۴۳ بله
Institut Teknologi Bandung اندونزی آسیای شرقی بله
Institute of Technology, Carlow ایرلند اروپا و اقیانوسیه بله
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas مکزیک آمریکا بله
Instituto de Estudios Superiores de Xalapa مکزیک آمریکا بله
Instituto Desarrollo پاراگوئه آمریکا ۶۸۵۷ بله بله
Instituto Superior de Estudios Para La Familia مکزیک آمریکا بله
Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico مکزیک آمریکا ۷۱۴۴ بله       بله
Instituto Tecnológico Santo Domingo (INTEC) جمهوری دومینیکن آمریکا بله
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey : Monterrey مکزیک آمریکا ۰۸۴۳ بله
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente مکزیک آمریکا ۷۱۴۵ بله       بله
Instituto Universitario CEMIC آرژانتین آمریکا بله
International Christian University ژاپن آسیای شرقی ۰۸۶۰ بله       بله بله
International Institute of Information Technology (IIT), Hyderabad هندوستان آسیای جنوبی ۶۹۹۷ بله بله
Istanbul Bilgi University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۲۹۳ بله
Istanbul Medipol University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۲۲۶ بله
Istanbul Technical University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۶۷۱۵ بله بله
IT University of Copenhagen (ITU) دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
J. F. Oberlin University ژاپن آسیای شرقی بله بله
Jacobs University Bremen آلمان اروپا و اقیانوسیه ۳۶۶۵ بله   بله بله بله بله بله بله
Jai Hind College هندوستان آسیای جنوبی ۷۷۴۶ بله
Jain University هندوستان آسیای جنوبی ۷۷۳۰ بله
James Cook University استرالیا آسیای شرقی ۷۳۷۱ بله
John Cabot University ایتالیا اروپا و اقیانوسیه ۲۷۹۵ بله   بله   بله بله بله بله
Kaist University کره جنوبی آسیای شرقی ۴۴۳۳ بله بله بله
Kasetsart University تایلند آسیای شرقی بله
Keele University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۶۲۳ بله بله بله بله
Keio University ژاپن آسیای شرقی ۰۷۷۳ بله       بله
Keiser University Latin American Campus نیکاراگوئه آمریکا ۳۸۴۰ بله
Khalifa University of Science Technology Research امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۸۶۰ بله بله
King Abdulaziz University عربستان سعودی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۶۱۲ بله
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) تایلند آسیای شرقی ۷۸۰۳ بله بله بله بله بله بله بله بله بله
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) تایلند آسیای شرقی بله بله
King's College London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۸۸۴ بله بله بله
Kings University College کانادا آمریکا ۲۶۷۷ بله بله
Kingston University London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۳۴۲ بله   بله   بله بله بله بله بله
Koc University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۱۹۳۱ بله بله
Krea University هندوستان آسیای جنوبی ۷۶۳۲ بله بله
KU Leuven University بلژیک اروپا و اقیانوسیه ۷۳۸۷ بله بله بله
Kwansei Gakuin University ژاپن آسیای شرقی ۳۸۱۸ بله بله
Kwantlen Polytechnic University کانادا آمریکا ۵۹۷۳ بله بله بله
Kyoto University ژاپن آسیای شرقی ۳۸۱۴ بله بله
Kyoto University of Advanced Science ژاپن آسیای شرقی ۷۷۶۷ بله بله
Kyushu University ژاپن آسیای شرقی ۳۱۳۵ بله
La Universidad Francisco De Victoria اسپانیا اروپا و اقیانوسیه ۶۴۹۴ بله بله بله
Lahore University of Management Sciences پاکستان آسیای جنوبی ۰۵۱۳ بله
Lahti University of Applied Sciences فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۶۸۹۱ بله
Lakehead University کانادا آمریکا ۰۸۸۸ بله بله
Lancaster University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۶۸۷ بله بله بله
Lancaster University Leipzig آلمان اروپا و اقیانوسیه ۹۰۵۸ بله بله بله
Langara College کانادا آمریکا ۰۴۶۴ بله
Laurea University of Applied Sciences فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۶۹۶۵ بله
Lebanese American University لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۲۵۹۵ بله   بله بله بله بله بله
Leeds Arts University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۷۳۵ بله بله بله
Leeds Beckett University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۶۹۸ بله       بله بله بله بله
Leeds Metropolitan University انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله بله
Leiden University / SEA هلند اروپا و اقیانوسیه ۷۲۵۹ بله       بله بله
Leiden University College The Hague هلند اروپا و اقیانوسیه ۶۷۰۸ بله       بله بله بله
Lincoln University نیوزلند آسیای شرقی ۶۸۴۲ بله بله بله
Lincoln University College (LUC) آرژانتین آمریکا بله
Lingnan University هنگ کنگ آسیای شرقی ۴۷۹۱ بله بله
Liverpool John Moores University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۹۰۰۹ بله       بله بله بله
London Metropolitan University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۷۶۲ بله بله
London School of Economic and Political Science – International College of Economics and Finance (Moscow) Russia اروپا و اقیانوسیه ۴۴۶۶ بله بله
London School of Economics and Political Science انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۹۰۰۷ بله
London South Bank University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۳۷۰ بله بله
Loughborough University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۸۷۷ بله بله
Luiss Guido Carli University ایتالیا اروپا و اقیانوسیه ۷۰۵۵ بله بله
Lums School of Science & Engineering پاکستان آسیای جنوبی ۵۷۸۸ بله
LUT University - Lappeenranta University of Technology فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۷۶۰۳ بله بله
Maastricht University هلند اروپا و اقیانوسیه ۷۵۸۰ بله
Macquarie University Sydney استرالیا آسیای شرقی ۵۴۴۷ بله      
Mahidol International Dental School تایلند آسیای شرقی ۷۹۶۷       بله بله بله
Mahidol University International College تایلند آسیای شرقی ۷۲۰۸ بله بله     بله بله بله
Mahindra Ecole Centrale College of Engineering هندوستان آسیای جنوبی ۶۷۲۳ بله بله
Malaviya National Institute of Technology, Jaipur هندوستان آسیای جنوبی ۷۶۶۴ بله
Management Institute of Paris فرانسه اروپا و اقیانوسیه بله
Manav Rachna International Institute of Research and Studies هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۶۵ بله بله
Manav Rachna University هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۶۷ بله بله
Manchester Metropolitan University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۶۲۲ بله بله
Manipal Academy of Higher Education هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۵۵ بله
Manipal University Jaipur هندوستان آسیای جنوبی ۷۸۴۹ بله بله
Mason Korea (George Mason University’s Songdo Campus) کره جنوبی آسیای شرقی ۵۸۲۷ بله بله بله بله
Massey University نیوزلند آسیای شرقی ۷۸۷۸ بله بله
Maulana Azad National Institute of Technology, Jaipur هندوستان آسیای جنوبی بله
McGill University کانادا آمریکا ۰۹۳۵ بله بله بله بله
Mcmaster University کانادا آمریکا ۰۹۳۶ بله بله بله
Medical University of Warsaw لهستان اروپا و اقیانوسیه بله
Meiji Gakuin University ژاپن آسیای شرقی ۰۱۲۹ بله بله
Meiji University ژاپن آسیای شرقی ۳۱۲۸ بله بله
Memorial University of Newfoundland کانادا آمریکا ۰۸۸۵ بله بله بله بله
Metropolia University of Applied Sciences فنلاند اروپا و اقیانوسیه ۶۹۵۳ بله بله بله
Metropolitan University College دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
Middle East Technical University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۶۳۸۳ بله بله
Middlesex University Dubai امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۶۵۳ بله بله بله
Middlesex University: London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۳۹۸۵ بله بله
MISR International University مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۹۳۷ بله بله
MIT World Peace University Pune هندوستان آسیای جنوبی ۹۰۸۷ بله بله
MODUL University Vienna اتریش اروپا و اقیانوسیه ۷۰۹۰ بله   بله   بله بله بله بله
Monash South Africa آفریقای جنوبی آفریقا ۸۰۰۰ بله
Monash University استرالیا آسیای شرقی ۷۰۸۳ بله   بله بله بله بله بله بله بله بله
Monash University Malaysia مالزی آسیای شرقی بله
Motilal Nehru National Institute of Technology (MNNIT), Allahabad هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۶۳ بله
Mount Allison University کانادا آمریکا ۰۹۳۹ بله   بله   بله بله بله بله بله
Mount Royal University کانادا آمریکا ۰۰۰۷ بله
Mount Saint Vincent University کانادا آمریکا ۰۸۶۵ بله
Mozarteum University Salzburg اتریش اروپا و اقیانوسیه بله
MS Ramaiah University of Applied Sciences هندوستان آسیای جنوبی ۷۶۴۶ بله بله
MSA University مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۸۰۶ بله
Mugla Sitki Kocman University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۵۴۱ بله
Murdoch University استرالیا آسیای شرقی ۵۷۰۱ بله بله بله
Nagoya University ژاپن آسیای شرقی ۶۵۳۵ بله   بله بله بله بله بله بله بله
Nagoya University Of Commerce And Business ژاپن آسیای شرقی ۷۶۹۳ بله بله بله بله
Nanyang Technological University سنگاپور آسیای شرقی ۳۷۲۱ بله بله بله بله
Nanzan University ژاپن آسیای شرقی ۳۰۶۷ بله
National American University بولیوی آمریکا بله
National Chung Hsing University تایوان آسیای شرقی بله
National Economics University (NEU) - Vietnam ویتنام آسیای شرقی ۷۷۹۳ بله
National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), Aurangabad هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Foundry and Forge Technology (NIFFT), Ranchi هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT) Karnataka, Surathkal هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Agartala هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Arunachal Pradesh هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Calicut هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Delhi هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Durgapur هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Goa هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Hamirpur هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Jalandhar هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Jamshedpur هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Kurushetra هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Manipur هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Meghalaga هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Mizoram هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Patna هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Puducherry هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Raipur هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Rourkela هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Sikkim هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Silchar هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Srinagar هندوستان آسیای جنوبی ۷۲۸۳ بله
National Institute of Technology (NIT), Tiruchirappalli هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Uttarakhand هندوستان آسیای جنوبی بله
National Institute of Technology (NIT), Warangal Telangana هندوستان آسیای جنوبی بله
National University Ireland - Galway ایرلند اروپا و اقیانوسیه ۵۸۷۸ بله بله
National University of Computer and Emerging Scien پاکستان آسیای جنوبی ۴۵۷۵ بله بله
National University of Ireland - Maynooth ایرلند اروپا و اقیانوسیه ۷۲۶۶ بله       بله بله
National University of Sciences and Technology پاکستان آسیای جنوبی ۲۷۹۰ بله بله
National University of Singapore سنگاپور آسیای شرقی ۳۷۲۰ بله   بله   بله بله بله بله
National University Singapore/Nanyang Technical University سنگاپور آسیای شرقی ۳۷۴۵ بله بله بله بله
Nazarbayev University قزاقستان آسیای جنوبی ۷۹۱۵ بله
New College of the Humanities انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۶۹۷۲ بله بله بله
Newcastle University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۵۴۰۸ بله بله بله
NIFT - National Institute of Fashion Technology هندوستان آسیای جنوبی ۷۲۵۸ بله
Nile University مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۶۵۸ بله بله بله
Nipissing University کانادا آمریکا ۴۱۴۹ بله بله بله بله
NMIMS Deemed University هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۱۱ بله
North East Wales Institute of Higher Education انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
North Island College کانادا آمریکا بله
Northcap University هندوستان آسیای جنوبی ۹۰۷۸ بله بله
Northern Caribbean University جامائیکا آمریکا ۱۹۶۷ بله بله بله بله بله بله بله
Northumbria University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۸۷۳ بله بله بله بله
Northwest Community College کانادا آمریکا ۱۷۶۳ بله
Northwestern University of Qatar قطر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵۷۱۴ بله بله بله بله بله بله بله بله بله
Norwich University of the Arts انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۰۶۵ بله بله
Notre Dame University: Louaize لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۶۹۶ بله   بله بله بله بله بله
Nottingham Trent University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۴۵۵۶ بله     بله بله بله بله بله بله
Nscad University کانادا آمریکا ۵۷۷۳ بله بله
O P Jindal Global University هندوستان آسیای جنوبی ۷۳۴۵ بله       بله بله بله
OCAD University کانادا آمریکا ۶۰۲۶ بله بله
Okanagan College: Kelowna کانادا آمریکا ۰۶۳۷ بله
Osaka University : Human Sciences International Undergraduate Degree Program ژاپن آسیای شرقی ۷۰۹۹ بله بله بله
Osaka University International College - IUPS ژاپن آسیای شرقی ۷۸۹۵ بله بله
Oxford Brookes University Headington Campus انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۰۲۰ بله       بله بله بله
Ozyegin University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۲۷۱ بله
Pakistan Institute of Engineering And Applied Sciences پاکستان آسیای جنوبی ۷۲۷۲ بله بله
Panamericana University, Campus Bonaterra مکزیک آمریکا بله
Pandit Deendayal Petroleum University هندوستان آسیای جنوبی بله
Parsons Paris فرانسه اروپا و اقیانوسیه بله بله بله
PEC University of Technology, Changigarh هندوستان آسیای جنوبی بله
Petro Mohyla Black Sea National University اوکراین اروپا و اقیانوسیه ۷۶۱۸ بله بله
Plaksha University هندوستان آسیای جنوبی ۷۸۳۷ بله بله
Politecnico Di Torino ایتالیا اروپا و اقیانوسیه ۷۶۷۹ بله   بله   بله بله بله
Pontificia Universidad Católica Argentina آرژانتین آمریکا بله
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago شیلی آمریکا بله بله بله
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso شیلی آمریکا بله
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) جمهوری دومینیکن آمریکا بله بله بله
Pontificia University Javeriana کلمبیا آمریکا ۶۸۱۴ بله       بله بله
Qatar University قطر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵۲۶۴ بله بله
Qinghua University (Tsinghua University) چین آسیای شرقی بله بله
Quality Leadership University پاناما آمریکا ۶۵۲۳ بله بله بله
Queen Margaret University انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله بله بله
Queen Mary University of London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۰۲       بله بله بله بله بله
Queen's University کانادا آمریکا ۰۹۴۹ بله بله بله
Queens University Belfast انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۷۵۳ بله بله بله
Queensland University of Technology استرالیا آسیای شرقی ۷۹۷۱ بله   بله   بله بله بله بله بله
Quest University Canada کانادا آمریکا ۴۷۹۸ بله     بله بله بله بله بله بله
Radboud University هلند اروپا و اقیانوسیه ۷۷۳۷ بله
Rafik Hariri University لبنان خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۴۳۸ بله     بله بله
Raphael Recanati International School اسرائیل خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۲۶۷ بله       بله بله بله بله
Ravensbourne University London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۰۸۶ بله بله بله بله بله بله بله
Redeemer University College کانادا آمریکا ۰۹۰۷ بله بله بله
Regent's University London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۴۰۰ بله
Rhodes University آفریقای جنوبی آفریقا بله
Richmond The American International University in London انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۰۸۲۳       بله بله
Riga Business School لتونی اروپا و اقیانوسیه ۷۲۵۴ بله   بله   بله بله
Ritsumeikan Asia Pacific University ژاپن آسیای شرقی ۲۷۹۱ بله   بله   بله بله بله بله بله
Ritsumeikan University ژاپن آسیای شرقی ۵۷۶۶ بله
RMIT University Vietnam ویتنام آسیای شرقی ۷۵۶۱ بله       بله بله
Robert Gordon University انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۵۲۸ بله بله بله
Roskilde University دانمارک اروپا و اقیانوسیه ۷۴۰۵ بله
Rotterdam School of Management Erasmus University هلند اروپا و اقیانوسیه ۶۷۶۷       بله بله
Royal Academy of Music, London انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
Royal College of Music انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
Royal College of Surgeons in Ireland ایرلند اروپا و اقیانوسیه ۴۶۲۸ بله
Royal Holloway College انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۴۸۹۹ بله
Royal Veterinary College انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۷۰ بله بله بله
Royal Welsh College of Music and Drama انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
Ryerson University کانادا آمریکا ۰۸۸۶ بله   بله   بله بله بله بله بله
S P Jain School of Global Management هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۷۹ بله   بله   بله
Sabanci University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۱۰۰ بله بله
Saint George's University School of Medicine گراندا آمریکا بله
Saint Louis University: Madrid اسپانیا اروپا و اقیانوسیه ۲۵۸۶ بله بله بله بله بله بله بله بله
Saint Marys University کانادا آمریکا ۰۹۵۸ بله
Sakarya University ترکیه اروپا و اقیانوسیه ۷۶۶۵ بله
Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET), Punjab هندوستان آسیای جنوبی بله
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat هندوستان آسیای جنوبی بله
Sastra University هندوستان آسیای جنوبی ۷۷۶۶ بله بله
SCAD (Savannah College of Art & Design) Hong Kong هنگ کنگ آسیای شرقی بله بله
School of Planning and Architecture, Bhopal هندوستان آسیای جنوبی بله
School of Planning and Architecture, Delhi هندوستان آسیای جنوبی بله
School of Planning and Architecture, Vijayawada هندوستان آسیای جنوبی بله
Sciences PO فرانسه اروپا و اقیانوسیه ۶۱۹۲ بله       بله بله
Selkirk College کانادا آمریکا ۰۸۳۸ بله
Seoul National University کره جنوبی آسیای شرقی ۷۹۷۲ بله بله
Shibaura Institute of Technology ژاپن آسیای شرقی بله بله
Shifa College of Medicine پاکستان آسیای جنوبی ۷۳۹۳ بله
Shiv Nadar University هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۲۳ بله
Simon Fraser University کانادا آمریکا ۰۹۹۹ بله       بله بله
Singapore Management University سنگاپور آسیای شرقی ۲۸۶۱ بله بله
Singapore Polytechnic سنگاپور آسیای شرقی ۵۶۴۸ بله بله
Singapore University of Social Sciences سنگاپور آسیای شرقی ۷۳۸۲ بله
Singapore University of Technology and Design سنگاپور آسیای شرقی ۶۵۳۲ بله     بله بله بله
SOAS - School of Oriental and African Studies انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۳۴۸ بله بله بله
Sogang University کره جنوبی آسیای شرقی ۵۷۲۱ بله بله
Sophia University ژاپن آسیای شرقی ۰۸۱۹ بله       بله
Southampton Solent University انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله بله
Southern Alberta Institute of Technology کانادا آمریکا ۰۸۴۹ بله
Southern Cross University استرالیا آسیای شرقی بله
Southern University of Science and Technology چین آسیای شرقی ۷۵۶۸ بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
SP Jain School of Global Management Dubai امارات متحده عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۷۰۳ بله بله بله
Sri Sri University هندوستان آسیای جنوبی ۷۶۹۸ بله بله
Srishti Institute of Art Design and Technology هندوستان آسیای جنوبی ۷۹۵۹ بله
SRM Institute of Science and Technology هندوستان آسیای جنوبی ۷۵۷۴ بله
SRM University AP Amaravati هندوستان آسیای جنوبی ۷۶۹۹ بله
SRM University Delhi-NCR Sonepat هندوستان آسیای جنوبی ۷۷۰۱ بله
St. Francis Xavier University کانادا آمریکا ۰۹۵۳       بله بله بله
St. Mary's University -Twickenham انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۹۴۹ بله بله بله
St. Thomas University کانادا آمریکا ۰۸۰۳ بله بله بله
Staffordshire University انگلستان اروپا و اقیانوسیه بله
Stellenbosch University آفریقای جنوبی آفریقا ۷۷۹۸ بله       بله بله بله
Stockholm School of Economics سوئد اروپا و اقیانوسیه ۷۶۵۹ بله
Sungkyunkwan University کره جنوبی آسیای شرقی ۷۰۸۱ بله بله
SUNY Korea State University of New York کره جنوبی آسیای شرقی ۷۴۴۲ بله بله بله بله بله
Swinburne University Technology استرالیا آسیای شرقی ۰۰۵۴ بله
Symbiosis International University هندوستان آسیای جنوبی ۷۸۴۰ بله
Taiwan Normal University تایوان آسیای شرقی بله
Talpiot College کانادا آمریکا ۷۳۹۴ بله بله     بله بله
Technical University of Denmark (DTU) دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
Technion اسرائیل خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵۸۹۹ بله بله بله
Tel Aviv University اسرائیل خاورمیانه و آفریقای شمالی ۰۸۱۰ بله بله
Temple University: Japan ژاپن آسیای شرقی ۳۷۰۲ بله   بله بله بله بله بله
Texas A&M University at Qatar قطر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۴۲۹۰ بله بله بله
Texila American University گویان آمریکا ۷۵۴۷ بله   بله   بله بله بله بله بله
Thammasat University BBA International Program تایلند آسیای شرقی ۰۲۸۸ بله
Thammasat University Economics Department تایلند آسیای شرقی ۸۰۰۳ بله بله
Thammasat University Faculty of Law Business International تایلند آسیای شرقی ۷۴۲۰ بله
Thapar Institute Engineering And Technology هندوستان آسیای جنوبی ۹۰۸۲ بله بله
The British University in Egypt مصر خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷۶۵۲ بله بله
The Chinese University of Hong Kong Shenzhen چین آسیای شرقی ۷۵۰۹ بله بله بله
The Royal Danish Academy of Fine Arts دانمارک اروپا و اقیانوسیه بله
The University of Birmingham انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۳۹۰ بله بله بله
The University of Derby انگلستان اروپا و اقیانوسیه ۷۴۵۲