نوشته‌ها

sat-azmoon-1-3

تفاوت آزمون YOS و SAT

/
آزمون SAT و YOS دو آزمون برای ورود به دانشگاه های دولتی ترکیه هستند که هرکدام دارای منابع مختلفی هستند و شرایط پذیرش متفاوتی دارند.