نوشته‌ها

دانشگاه دوزجه ترکیه

/
دانشگاه دوزجه یکی از بهترین دانشگاه های دولتی ترکیه در شهر دوزجه می باشد که درسال 2006 تاسیس شد، هرساله دانشجویان خارجی زیادی در این دانشگاه پذیرش می شوند.