نوشته‌ها

دانشگاه علوم بهداشت و اجتماعی قبرس (KSTU)

/
یکی از بهترین دانشگاه های قبرس در زمینه علوم پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس (KSTU) می باشد. این دانشگاه که با نام CHSSU هم شناخته می شود در سال 2016 در منطقه گوزل یورت قبرس شمالی، تاسیس شد. از سال تحصیلی 2018-2019 ، دانشگاه علوم بهداشت و علوم اجتماعی قبرس فعالیت های آموزشی خود را با 2 دانشکده و 2 مدرسه و یک مدرسه زبان انگلیسی و ترکی شروع کرد.