نوشته‌ها

هزینه تحصیل در دانشگاه سابانجی

دانشگاه سابانجی ترکیه

/
دانشگاه سابانچی بهترین دانشگاه برای تحصیل در ترکیه است. این دانشگاه در سه دانشکده خود آموزش چند رشته ای ارائه می دهد. دانشجویان خارجی این فرصت را دارند