نوشته‌ها

مهاجرت ورزشی به ترکیه

/
یکی از راه های دیگر مهاجرت به ترکیه، مهاجرت از طریق ویزای ورزشی است که شامل دو حالت موقت (3 ماهه) و دائمی است. ورزش در ترکیه از جایگاه مناسبی برخوردار است چرا که اهداف اصلي سياست ورزش دولت، افزايش تعداد ورزشكاران، كسب موفقيتهاي بين المللي و آماده نمودن محيط ورزشي مناسب جهت ترغيب افراد به منظور روي آوردن به فعاليتهاي ورزشي مي باشد.