نوشته‌ها

دانشگاه ارجیس ترکیه

/
دانشگاه ارجیس یکی از دانشگاه های دولتی ترکیه واقع در شهر قیصریه است. این دانشگاه در ابتدا به عنوان یک موسسه آموزش عالی درشهر قیصریه شروع به فعالیت کرد.