موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

با موسسه آموزش عالی امام هادی (ع) محل برگزاری کلاس های حضوری آمادگی شرکت در آزمون SAT آشنا شوید :

سالن کنفرانس

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

سالن همایش

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

تصاویر کلاس ها

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع) موسسه آموزش عالی امام هادی (ع) موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

تصاویر سایت های کامپیوتری

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع) موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

ساختمان موسسه

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

سالن غذاخوری

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

حیاط موسسه

موسسه آموزش عالی امام هادی (ع)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *