واحد پول و نرخ ارز ترکیه

واحد پول و نرخ رسمی ارز کشور ترکیه

واحد پول کشور ترکیه لیر جدید ترکیه (TRY ) است که در ژانویه سال ۲۰۰۵، بر اساس اصلاح پولی در این کور لیر جدید ترکیه با ارزش یک میلیون واحد جایگزین لیر قبلی ترکیه گردید . در سال ۲۰۰۸ نرخ رسمی ارز معادل ۳ / ۱دلار در مقابل یک لیر جدید ترکیه بود . بنابراین در سال ۲۰۰۸ لیر جدید در مقابل دلار قوی تر از لیر قدیم در سال های ۲۰۰۲و۲۰۰۳ بوده است که به طور متوسط نرخ ارز بیش از ۵ / ۱میلیون لیر برای هر دلار بوده است.

نرخ تورم : تورم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ترکیه است. نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۰۴ بین ۸/۶ تا ۹/۳ درصد پیش بینی شده که از سال ۱۹۸۲ به این طرف در کمترین سطح خود بوده است . در ۲۰۰۵، نرخ تورم حدود ۸ درصد گزارش شده است. بین سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۹ نرخ تورم سالانه به طور متوسط بین ۶۰ درصد و ۹۰ درصد متغیر بوده است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم به ۸/۵ درصد رسید و در سال ۲۰۰۸ به ۱۰.۵٪ رسید.

نرخ بیکاری:

طی دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۲ نرخ اشتغال به طور متوسط سالانه ۱ درصد رشد داشته است . افزایش کند نرخ اشتغال در دوره ی یاد شده عمدتا به علت کاهش در اشتغال روستایی بوده است. در بخش های غیر کشاورزی ، به طور متوسط نرخ رشد اشتغال سالانه ۸/ ۳درصد افزایش داشته است. به موازات شروع دوره رشد اقتصادی طی سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۲، نرخ رشد تجمعی اشتغال در این کشور ۴ / ۹+ درصد در بخش صنعت ساخت بوده است . تجزیه و تحلیل اشتغال در بخش های غیر اقتصادی نشان می دهد در سال ۲۰۰۵ اشتغال بخش کشاورزی ۱۲/۲ درصد کاهش داشته در حالی که اشتغال بخش های خدمات وصنعت ساخت به ترتیب ۴/ ۷درصد و ۴/ ۸ درصد افزایش داشته است. به خصوص رشد اشتغال در بخش خدمات ناشی از رشد ۱۳/۷ درصدی سطح اشتغال در بخش ساختمان و شاخه های فرعی این بخش می باشد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *