مدارس بین المللی ترکیه

مدرسه های بین المللی ترکیه و زبان آموزشی آن ها

/
افزایش روز افزون مهاجرت و خرید ملک در کشور ترکیه سبب شده است ت…
مجتمع اموزشی 22 بهمن انکارا

مجتمع آموزشی ۲۲ بهمن آنکارا

/
یکی از مدرسه های ایرانی ها در ترکیه  که در سه مقطع تحصیلی ابتدایی ، متوسطه و دبیرستان تدریس می کند،  مدرسه 22بهمن آنکارا است. زمان ثبت نام در این مدرسه از اول تیر ماه هر سال تحصیلی است.
مدارس ایرانی در ترکیه

مدارس ایرانی در ترکیه

/
در این مطلب همه چیز در خصوصی تحصیل در مدارس ایرانی ترکیه توضیح داده شده و مدارس فجر استانبول و 22 بهمن آنکارا و مدرسه فرهنگ را معرفی کردیم.