دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ایران ۲۰۲۳-۲۰۲۴

گروه الف – ممتاز

 1. دانشگاه بیلکنت
 2. دانشگاه بغازیچی
 3. دانشگاه حاجت تپه
 4. دانشگاه کوچ
 5. دانشگاه فنی خاورمیانه
 6. دانشگاه سابانجی

گروه ب – خوب

 1. دانشگاه آنکارا
 2. دانشگاه آنادولو
 3. دانشگاه آکدنیز
 4. دانشگاه چانکایا
 5. دانشگاه چوکوروا
 6. دانشگاه دوکوز ایلول
 7. دانشگاه اژه (اگه)
 8. دانشگاه ارجیس
 9. دانشگاه قاضی
 10. دانشگاه فنی استانبول
 11. دانشگاه استانبول
 12. انستیتو تکنولوژی ازمیر
 13. دانشگاه کارابوک
 14. دانشگاه مارمارا
 15. دانشگاه ییلدیز تکنیک

گروه ج – متوسط

 1. دانشگاه آلتین باش
 2. دانشگاه آتیلیم
 3. دانشگاه باهچه شهیر
 4. دانشگاه بیکنت
 5. دانشگاه بیرونی
 6. دانشگاه عثمان قاضی
 7. دانشگاه بیلگی
 8. دانشگاه گلیشیم
 9. دانشگاه اوکان
 10. دانشگاه ایستینیه
 11. دانشگاه اقتصاد ازمیر (ازمیر اکونومی)
 12. دانشگاه کادیرحاص
 13. دانشگاه قوجاییلی (کوجاییلی)
 14. دانشگاه کاراتای
 15. دانشگاه مدیپل استانبول
 16. دانشگاه اوندوکوز مایس
 17. دانشگاه اوزیین
 18. دانشگاه رجب طیب اردوغان
 19. دانشگاه ساکاریا
 20. دانشگاه سلجوک
 21. دانشگاه الوداغ
 22. دانشگاه قاضی آنتپ
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
برای چت در WhatsApp یکی از اعضای پشتیبانی رو انتخاب کن
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم