دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ایران ۲۰۲۱-۲۰۲۲

گروه الف – ممتاز

 1. دانشگاه بیلکنت
 2. دانشگاه بغازیچی
 3. دانشگاه حاجت تپه
 4. دانشگاه فنی خاورمیانه
 5. دانشگاه کوچ
 6. دانشگاه فنی خاورمیانه
 7. دانشگاه سابانجی

گروه ب – خوب

 1. دانشگاه آنکارا
 2. دانشگاه دوکوز ایلول
 3. دانشگاه اژه
 4. دانشگاه قاضی
 5. دانشگاه ارجیس
 6. دانشگاه استانبول
 7. دانشگاه چوکوروا
 8. دانشگاه مارمارا
 9. دانشگاه ییلدیز تکنیک
 10. دانشگاه چانکایا
 11. دانشگاه استانبول تکنیک
 12. دانشگاه کارابوک

گروه ج – متوسط

 1. دانشگاه الوداغ
 2. دانشگاه کاراتای
 3. دانشگاه رجب طیب اردوغان
 4. دانشگاه آکدنیز
 5. دانشگاه آنادولو
 6. دانشگاه آتیلیم
 7. دانشگاه باهچه شهیر
 8. دانشگاه عثمان قاضی
 9. دانشگاه بیلگی
 10. دانشگاه آیدین
 11. انستیتو تکنولوژی ازمیر
 12. دانشگاه اقتصاد ازمیر
 13. دانشگاه کادیرحاص
 14. دانشگاه قوجاییلی
 15. دانشگاه اوندوکوز مایس
 16. دانشگاه اوزیین
 17. دانشگاه ساکاریا
 18. دانشگاه سالیک
 19. دانشگاه قاضی آنتپ
 20. دانشگاه یدی تپه
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
برای چت در WhatsApp یکی از اعضای پشتیبانی رو انتخاب کن
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم