رتبهنام دانشگاهامتیاز کل
۱دانشگاه حاجت تپه۸۰۲.۹۱
۲دانشگاه فنی خاورمیانه۷۸۲.۷۵
۳دانشگاه فنی استانبول۷۶۳.۶۸
۴دانشگاه استانبول۷۱۷.۱۷
۵دانشگاه کوچ۷۱۶.۹۷۶
۶دانشگاه آنکارا۷۰۸.۴۵
۷دانشگاه بغازیچی۶۸۳.۲۷
۸دانشگاه اژه۶۷۸.۲۰
۹دانشگاه بیلکنت۶۷۶.۰۳
۱۰دانشگاه فنی گبزه۶۷۲.۹۲
۱۱دانشگاه قاضی۶۵۸.۴۵
۱۲دانشگاه فنی ییلدیز۶۵۰.۶۳
۱۳دانشگاه سابانجی۶۴۹.۷۰
۱۴دانشگاه علم و صنعت (STZM OFR INSTITUTE TECHNOLOGY)۶۲۴.۳۲
۱۵دانشگاه آتاتورک۶۲۳.۴۱
۱۶دانشگاه بزمی عالم۶۲۱.۵۲
۱۷دانشگاه ارجیس۶۰۹.۲۸
۱۸دانشگاه مارمارا۵۹۵.۵۳
۱۹دوکوز ایلول۵۹۰.۱۶
۲۰دانشگاه سلکوک۵۸۵.۰۷
۲۱دانشگاه چوکوروا۵۸۳.۱۱
۲۲دانشگاه فرات۵۸۲.۷۰
۲۳دانشگاه فنی کارادنیز۵۷۸.۴۲
۲۴دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر۵۶۹.۴۷
۲۵ دانشگاه میانه۵۶۱.۸۷
۲۶دانشگاه عبدالله گل۵۵۱.۹۴
۲۷دانشگاه اولداغ۵۴۵.۶۱
۲۸دانشگاه اوندکوز ماییز۵۴۰.۷۵
۲۹دانشگاه اینونو۵۳۹.۹۵
۳۰دانشگاه آناتولی۵۳۸.۱۷
۳۱دانشگاه سلیمان دمیرل۵۳۳.۹۴
۳۲دانشگاه قاضی آنتپ۵۲۵.۹۴
۳۳دانشگاه مدنیات استانبول۵۲۵.۵۳
۳۴دانشگاه ساکاریا۵۲۵.۲۶
۳۵دانشگاه چانکایا۵۱۷.۵۰
۳۶ دانشگاه کوکائلی۵۱۶.۱۸
۳۷دانشگاه یوزونجوییل۵۰۸.۱۷
۳۸دانشگاه کاتب چلبی۵۰۵.۰۸
۳۹دانشگاه یلدیریم بیازیت۴۹۹.۳۴
۴۰دانشگاه باشکنت۴۹۳.۵۵
۴۱دانشگاه آتیلیم۴۹۰.۵۴
۴۲دانشگاه دجله۴۸۹.۲۷
۴۳دانشگاه جلال بایار۴۸۴.۲۵
۴۴دانشگاه پاموک کاله۴۸۲.۳۹
۴۵دانشگاه اقتصاد و فن آوری TOBB۴۷۹.۱۴
۴۶دانشگاه اکیبادم۴۷۷.۹۵
۴۷دانشگاه مرسین۴۷۴.۶۷
۴۸دانشگاه یدی تپه۴۷۳.۰۹
۴۹دانشگاه اوزیئین۴۶۸.۸۹
۵۰دانشگاه چاناک قلعه۴۶۳.۸۹

جدیدترین ها

مجله